Vol 4, No 5 (October 22, 2015): Translational Cancer Research (Lysophospholipids on Immunity and Cancer)

Consensus

National consensus in China on diagnosis and treatment of patients with advanced breast cancer
Binghe Xu, Xichun Hu, Zefei Jiang, Huiping Li, Jiayi Chen, Shude Cui, Qing Li, Ning Liao, Donggeng Liu, Jian Liu, Jinsong Lu, Kunwei Shen, Tao Sun, Yuee Teng, Zhongsheng Tong, Shulian Wang, Xiang Wang, Xiaojia Wang, Yongsheng Wang, Jiong Wu, Peng Yuan, Pin Zhang, Qingyuan Zhang, Hong Zheng, Da Pang, Guosheng Ren, Zhimin Shao, Zhenzhou Shen, Erwei Song, Santai Song

Disclosure:

The focused issue “Lysophospholipids on Immunity and Cancer” was commissioned by the editorial office, Translational Cancer Research without any sponsorship or funding. Hsinyu Lee and Markus H. Gräler served as the unpaid Guest Editors for the focused issue.