About tcr

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Announcement more

Translational Cancer Research 2023 CiteScore Released: 2.1

We are pleased to announce that the Translational Cancer Research (TCR) has received its 2023 CiteScore: 2.1, ranking 209 out of 333 journals in the Radiology, Nuclear Medicine and... More >>

Join us at the 32nd Annual Meeting of the European Society of Thoracic Surgery

The 32nd Annual Meeting of the European Society of Thoracic Surgery is going to be held in May 26-28, 2024 in Barcelona, Spain: https://ests2024.com/ests2024. More >>

TCR 2023 Annual Report

Greetings from the Editorial Office of TCR! More >>

Original Article

Identification of PRODH as a mitochondria- and angiogenesis-related biomarker for lung adenocarcinoma
Xinran Xi, Meng Zhang, Yonghua Li, Xianghai Wang
A novel angiogenesis-associated risk score predicts prognosis and characterizes the tumor microenvironment in colon cancer
Xin Li, Yiqiao Deng, Zhiyu Li, Hong Zhao
Systematic proteomics analysis revealed different expression of laminin interaction proteins in breast cancer: lower in luminal subtype and higher in claudin-low subtype
Xiu-Li Gao, Ting Pan, Wen-Bo Duan, Wen-Bin Zhu, Li-Kun Liu, Yun-Long Liu, Li-Ling Yue
Molecular mechanism of RBM14-mediated promotion of proliferation, migration, and invasion in osteosarcoma
Sijian Lin, Jiachao Xiong, Faxin Zhou, Jimin Fu, Hao Luo, Zongmiao Wan, Jun Luo, Kai Cao
APOA1 mRNA and serum APOA1 protein as diagnostic and prognostic biomarkers in gastric cancer
Fangfei Li, Mei Han, Xiaoyun Gao, Xuan Du, Chunmeng Jiang
Characteristics of lung cancer screening eligible population in the US and prediction of the eligibility with simplified criteria
Marvin Okon, Joel Williams, Khoa Truong, Qingzhao Yu, Sarah Griffin, Lu Zhang
Apigenin suppresses the low oxaliplatin-induced epithelial-mesenchymal transition in oral squamous cell carcinoma cells via LINC00857
Chao Pei, Jianxing Zhang, Jiayu Li, Dan Zhou
Unveiling the role of HACE1 in cervical cancer: implications for human papillomavirus infection and prognosis
Siyang Xiang, Mingqiong Wang, Qinke Li, Zhu Yang
Comprehensive proteomic profiling of lung adenocarcinoma: development and validation of an innovative prognostic model
Xiaofei Yu, Lei Zheng, Zehai Xia, Yanling Xu, Xihui Shen, Yihui Huang, Yifan Dai
Tumour mutation burden and infiltrating immune cell subtypes influenced the breast cancer prognosis
Jinze Li, Hongbo Liu, Mengxue Han, Hanxu Jiang, Jiankun He, Jiaxian Miao, Yueping Liu
Integrated bioinformatics investigation of adenylyl cyclase family co-expression network in bladder cancer followed by preliminary validation of member 2 (ADCY2) in tumorigenesis and prognosis
Haojue Wang, Weihan Luo, Jin Ji, Min Qu, Shaoqin Jiang, Jili Zhang, Zenghui Zhou, Weijie Chen, Xinwen Nian, Wenhui Zhang, Yan Wang
The efficacy of subsequent therapy after failure of anti-PD-1 antibody in metastatic renal cell carcinoma
Yu Zhou, Baozhen Ma, Quanli Gao, Lingdi Zhao
Expression of copper metabolism-related genes is associated with the tumor immune microenvironment and predicts the prognosis of hepatocellular carcinoma
Lingwang Kong, Miao Liu, Hang Yang, Ping Yan, Yunhai Luo, Song Xiang, Zuotian Huang, Ai Shen
Propofol regulates the progression of hepatocellular carcinoma via the POLR2L/TGF-β signaling pathway
Jiaying Chen, Jing Xu, Lei Li, Yawei Yuan, Jun Jiang, Yuming Sun
Expression and prognostic significance of microsomal triglyceride transfer protein in brain tumors: a retrospective cohort study
Soo Min Son, Hye Sun Lee, Jeongsu Kim, Ryuk Jun Kwon
Lanatoside C induces ferroptosis in non-small cell lung cancer in vivo and in vitro by regulating SLC7A11/GPX4 signaling pathway
Yaozong Xia, Teng Liu, Shihua Deng, Li Li, Jin Li, Feng Zhang, Shuang He, Wei Yuan, Dongming Wu, Ying Xu
Association between the serum uric acid levels and prostate cancer: evidence from National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999–2010
Wei Yan, Peng Xiang, Dan Liu, Yupeng Zheng, Hao Ping
Transarterial chemoembolization (TACE)-hepatic arterial infusion chemotherapy (HAIC) combined with PD-1 inhibitors plus lenvatinib as a preoperative conversion therapy for nonmetastatic advanced hepatocellular carcinoma: a single center experience
Wenchao Zhao, Che Liu, Yintao Wu, Zhiyuan Yao, Qi Dou, Wenping Li, Xiangfei Zhao, Nianxin Xia
Clinical significances of several fibrotic markers for prognosis in hepatocellular carcinoma patients who underwent hepatectomy
Atsushi Nanashima, Masahide Hiyoshi, Naoya Imamura, Takeomi Hamada, Yuki Tsuchimochi, Ikko Shimizu, Takahiro Ochiai, Kenji Nagata, Satoru Hasuike, Kenichi Nakamura, Hisayoshi Iwakiri, Hiroshi Kawakami
The impact of the location, incidence and distribution of lung metastases in primary colorectal and renal cell cancer patients on prognosis: a retrospective observational study
Melissa Wieloch, Sameer Hammoudeh, Sebastian Stange, Karoly Orban, Zsolt Sziklavari
Establishment and validation of a prognostic scoring model based on disulfidptosis-related long non-coding RNAs in stomach adenocarcinoma
Weiming Xing, Shikai Xu, Hao Zhang
Molecular, biological characterization and drug sensitivity of chidamide-resistant MCF7 cells
Liya Dai, Chen Zhang, Wenwen Gao, Jie Pan, Sijia Huang, Yingtian Zhang, Yaping Cheng, Yanjie Wang, Jialong Tao, Hui Wang, Zhengyang Feng, Cunjin Su, Yusong Zhang
CD112 is an epithelial-to-mesenchymal transition-related and immunological biomarker in pan-cancer
Haotian Zhang, Jing Lu, Qingyu Dong, Guihua Wang, Xudong Wang
The analysis of the efficacy and safety of stereotactic body radiotherapy with sequential immune checkpoint inhibitors in the management of oligoprogressive advanced non-small cell lung cancer
Xixi Ying, Guangxian You, Rongjun Shao
Construction of a prognostic score model for breast cancer based on multi-omics analysis of study on bone metastasis
Hailong Ren, Xing Shen, Mingyun Xie, Xia Guo
Up-regulation of NCAPG mediated by E2F1 facilitates the progression of osteosarcoma through the Wnt/β-catenin signaling pathway
Gan Luo, Haiyang Cheng, Jigeng Fan, Tianwei Sun
Efficacy and safety of anlotinib in combination with immune checkpoint inhibitors or not as advanced non-small cell lung cancer treatment: a systematic review and network meta-analysis
Zhengyu Wu, Peng Zhou, Yanan Zhao, Junping Wang, Shan Gao
Comparison of transbronchial biopsy techniques using needle and forceps biopsies in lung cancer for molecular diagnostics: a prospective, randomized crossover trial
Florian Sticht, Maximilian Valentin Malfertheiner, Clemens Wiest, Christian Schulz, Christoph Fisser, Andreas Mamilos
Construction and analysis of a reliable five-gene prognostic signature for colon adenocarcinoma associated with the wild-type allelic state of the COL6A6 gene
Qun Liu, Xiaohua Zhang, Yan Song, Junli Si, Zhaoshui Li, Quanjiang Dong
A novel lactylation-related gene signature for effectively distinguishing and predicting the prognosis of ovarian cancer
Lei Yu, Chunxia Jing, Sulian Zhuang, Liwei Ji, Li Jiang
Distribution characteristics and prognosis of tumor-infiltrating lymphocytes in the brain metastases of small cell lung cancer: a retrospective cohort study
Hesheng Qian, Jingdan Pang, Chang Wan, Xinkuan Mei, Jinhua Liao, Bin Wang, Michael T. Milano, Rafal Suwinski, Alessandro Inno, Yingying Du
RPN1: a pan-cancer biomarker and disulfidptosis regulator
Xing Wang, Hong-Quan Zhu, Shi-Ming Lin, Bao-Ying Xia, Bo Xu

Brief Report

Type I interferon signaling promotes radioresistance in head and neck cancer
Joseph Zenga, Musaddiq J. Awan, Anne Frei, Becky Massey, Jennifer Bruening, Monica Shukla, Guru Prasad Sharma, Aditya Shreenivas, Stuart J. Wong, Michael T. Zimmermann, Angela J. Mathison, Heather A. Himburg

Review Article

Digital pathology, deep learning, and cancer: a narrative review
Darnell K. Adrian Williams Jr, Gillian Graifman, Nowair Hussain, Maytal Amiel, Priscilla Tran, Arjun Reddy, Ali Haider, Bali Kumar Kavitesh, Austin Li, Leael Alishahian, Nichelle Perera, Corey Efros, Myoungmee Babu, Mathew Tharakan, Mill Etienne, Benson A. Babu

Original Article

Effect of fasting therapy in chemotherapy-protection and tumorsuppression: a systematic review
Lei Sun, Yong-Jiang Li, Xi Yang, Ling Gao, Cheng Yi

Review Article

The management of brain necrosis as a result of SRS treatment for intra-cranial tumors
Uresh Patel, Ankush Patel, Charles Cobb, Tara Benkers, Sandra Vermeulen
Common applications of next-generation sequencing technologies in genomic research
Chien-Yueh Lee, Yu-Chiao Chiu, Liang-Bo Wang, Yu-Lun Kuo, Eric Y. Chuang, Liang-Chuan Lai, Mong-Hsun Tsai
Magnetic resonance imaging of pancreatic malignancy
Mellena D. Bridges
EGFR and HER2: is there a role in ovarian cancer?
Eleonora Teplinsky, Franco Muggia
Advances on immunotherapy in breast cancer
Kanthi Athreya, Sonia Ali
Targeting the folate receptor for the treatment of ovarian cancer
Robert J. Lutz
Computational resources for radiomics
Laurence E. Court, Xenia Fave, Dennis Mackin, Joonsang Lee, Jinzhong Yang, Lifei Zhang

Meta-Analysis

Prognostic value of TTF-1 expression in patients with non-small cell lung cancer: a meta-analysis
Ping Zhan, Qian Qian, Benjamin Wan, Tristan D. Yan, Li-Ke Yu

Original Article

A recursively partitioned mixture model for clustering time-course gene expression data
Devin C. Koestler, Carmen J. Marsit, Brock C. Christensen, Karl T. Kelsey, E. Andres Houseman
Statistical strategies for microRNAseq batch effect reduction
Yan Guo, Shilin Zhao, Pei-Fang Su, Chung-I Li, Fei Ye, Charles R. Flynn, Yu Shyr
Defining functional changes in the brain caused by targeted stereotaxic radiosurgery
Vipan K. Parihar, Munjal M. Acharya, Dante E. Roa, Omar Bosch, Lori-Ann Christie, Charles L. Limoli
A chain reaction approach to modelling gene pathways
Gary C. Cheng, Dung-Tsa Chen, James J. Chen, Seng-jaw Soong, Coral Lamartiniere, Stephen Barnes
Oncolytic virus-mediated tumor radiosensitization in mice through DNA-PKcs-specific shRNA
Takashi Kon, Xiuwu Zhang, Qian Huang, Zhonghui Yang, Shanling Liu, Bin Yan, Fang Li, He Wang, Chuan-Yuan Li
Identification of cancer mechanisms through computational systems modeling
Zhen Qi, Eberhard O. Voit
Frameless single-isocenter intensity modulated stereotactic radiosurgery for simultaneous treatment of multiple intracranial metastases
Steven K. M. Lau, Xiao Zhao, Ruben Carmona, Erik Knipprath, Daniel R. Simpson, Sameer K. Nath, Gwe-Ya Kim, Jona A. Hattangadi, Clark C. Chen, Kevin T. Murphy
Matrix metalloproteinase (MMP) and immunosuppressive biomarker profiles of seven head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell lines
Amber M. Bates, Maria Paula Gomez Hernandez, Emily A. Lanzel, Fang Qian, Kim A. Brogden
Coexpression and expression quantitative trait loci analyses of the angiogenesis gene-gene interaction network in prostate cancer
Hui-Yi Lin, Chia-Ho Cheng, Dung-Tsa Chen, Y. Ann Chen, Jong Y. Park
How are lung cancer risk perceptions and cigarette smoking related?—testing an accuracy hypothesis
Lei-Shih Chen, Kimberly A. Kaphingst, Tung-Sung Tseng, Shixi Zhao
Alcohol intake patterns for cancer and non-cancer individuals: a population study
Hui-Yi Lin, Paige Fisher, Darian Harris, Tung-Sung Tseng
Application of Bayesian predictive probability for interim futility analysis in single-arm phase II trial
Dung-Tsa Chen, Michael J. Schell, William J. Fulp, Fredrik Pettersson, Sungjune Kim, Jhanelle E. Gray, Eric B. Haura

Review Article

Integrative clustering methods for high-dimensional molecular data
Prabhakar Chalise, Devin C. Koestler, Milan Bimali, Qing Yu, Brooke L. Fridley
Sparse principal component analysis in cancer research
Ying-Lin Hsu, Po-Yu Huang, Dung-Tsa Chen
An improved understanding of cancer genomics through massively parallel sequencing
Jamie K. Teer
Pathogenesis of serous, extra-uterine Müllerian epithelial cancer and therapeutic implications
Louis Dubeau
Cancer biomarker discovery and validation
Nicolas Goossens, Shigeki Nakagawa, Xiaochen Sun, Yujin Hoshida
The promise and challenge of ovarian cancer models
Noor Hasan, Anders W. Ohman, Daniela M. Dinulescu
Prostate cancer: unmet clinical needs and RAD9 as a candidate biomarker for patient management
Howard B. Lieberman, Alex J. Rai, Richard A. Friedman, Kevin M. Hopkins, Constantinos G. Broustas
Exosomal lncRNAs as new players in cell-to-cell communication
Mihnea Dragomir, Baoqing Chen, George A. Calin
Repurposing DNA repair factors to eradicate tumor cells upon radiotherapy
Souparno Bhattacharya, Aroumougame Asaithamby
Translational research in radiation-induced DNA damage signaling and repair
Jac A. Nickoloff, Mary-Keara Boss, Christopher P. Allen, Susan M. LaRue
Genetically engineered mouse models for studying radiation biology
Katherine D. Castle, Mark Chen, Amy J. Wisdom, David G. Kirsch
Renal cell carcinoma: the search for a reliable biomarker
Nicholas J. Farber, Christopher J. Kim, Parth K. Modi, Jane D. Hon, Evita T. Sadimin, Eric A. Singer
Advances on immunotherapy in genitourinary and renal cell carcinoma
Gregory P. Botta, Eric Granowicz, Carrie Costantini
The role of novel immunotherapies in non-Hodgkin lymphoma
Allyson Pishko, Sunita D. Nasta
MDMX under stress: the MDMX-MDM2 complex as stress signals hub
Anna de Polo, Varunika Vivekanandan, John B. Little, Zhi-Min Yuan
Do p53 stress responses impact organismal aging?
Paul Hasty, Judith Campisi, Z. Dave Sharp
Pharmacological targeting of mutant p53
Samuel Kogan, Darren Carpizo
Regulation of the Mdm2-p53 signaling axis in the DNA damage response and tumorigenesis
Michael I. Carr, Stephen N. Jones
Regulation of cytotoxic T-cell responses by p53 in cancer
Mitchell W. Braun, Tomoo Iwakuma
The IGF-1R/AKT pathway determines cell fate in response to p53
Lei Duan, Carl G. Maki
Intra molecular interactions in the regulation of p53 pathway
Jiandong Chen
TP53 mutations in epithelial ovarian cancer
Yu Zhang, Lan Cao, Daniel Nguyen, Hua Lu
Modulation of the p53 family network by RNA-binding proteins
Chris Lucchesi, Jin Zhang, Xinbin Chen
Radiomics in head and neck cancer: from exploration to application
Andrew J. Wong, Aasheesh Kanwar, Abdallah S. Mohamed, Clifton D. Fuller
Prostate cancer radiomics and the promise of radiogenomics
Radka Stoyanova, Mandeep Takhar, Yohann Tschudi, John C. Ford, Gabriel Solórzano, Nicholas Erho, Yoganand Balagurunathan, Sanoj Punnen, Elai Davicioni, Robert J. Gillies, Alan Pollack
Positron emission tomography/computerized tomography for tumor response assessment—a review of clinical practices and radiomics studies
Wei Lu, Wengen Chen
The emerging field of radiomics in esophageal cancer: current evidence and future potential
Peter SN. van Rossum, Cai Xu, David V. Fried, Lucas Goense, Laurence E. Court, Steven H. Lin
Sphingosine-1-phosphate in inflammatory bowel disease and colitis-associated colon cancer: the fat’s in the fire
Jung H. Suh, Julie D. Saba
Computational methods and opportunities for phosphorylation network medicine
Yian Ann Chen, Steven A. Eschrich

Editorial

Focusing in on radiation induced brain injury
M. Kerry O’Banion
Targeting HSP90 in malignant gliomas: onalespib as a potential therapeutic
Naomi Lomeli, Daniela A. Bota
Lessons learned from rindopepimut treatment in patients with EGFRvIII-expressing glioblastoma
David C. Binder, Erik Ladomersky, Alicia Lenzen, Lijie Zhai, Kristen L. Lauing, Sebastian D. Otto-Meyer, Rimas V. Lukas, Derek A. Wainwright
New light on the pancreatic cyst conundrum
Nathan A. Berger
HNF1A, KRT81, and CYP3A5: three more straws on the back of pancreatic cancer?
Andrew J. Scott, John C. Wilkinson
Bevacizumab as an adjuvant therapy for glioblastoma in elderly patients: the facts
Kristopher A. Lyon, Jason H. Huang
Disulfiram combats cancer via crippling valosin-containing protein/p97 segregase adaptor NPL4
Nan Ding, Qianzheng Zhu
Hypofractionated whole breast irradiation is cost-effective—but is that enough to change practice?
Apar Gupta, Nisha Ohri, Bruce G. Haffty
Cost-effectiveness in managing skeletal related events in breast cancer: a strategy of less-intense dosing schedule of bone modifying agents
Sri Harsha Tella, Anuhya Kommalapati, Ryan K. Singhi
CRISPR-based genetic interaction maps inform therapeutic strategies in cancer
Poornima Ramkumar, Martin Kampmann
Smooth sailing for immunotherapy for unresectable stage III nonsmall cell lung cancer: the PACIFIC study
Melin J. Khandekar, Rakesh Jain
The evolving role of molecular profiling in prostate cancer: basal and luminal subtyping transcends tissue of origin
Omar Y. Mian, Rahul D. Tendulkar, Mohamed E. Abazeed
Serrated polyposis: the problem of definition and its relationship to the population at risk for syndrome-related colorectal cancer
Joanne P. Young, Timothy J. Price, Susan Parry
Multifactorial regulators of tumor programmed death-ligand 1 (PD-L1) response
R. Dixon Dorand, Agne Petrosiute, Alex Y. Huang
Therapeutic targeting of oncogenic KRAS in pancreatic cancer by engineered exosomes
Theresa L. Whiteside
TIC10/ONC201—a potential therapeutic in glioblastoma
Georg Karpel-Massler, Markus D. Siegelin
IDH mutational status and the immune system in gliomas: a tale of two tumors?
Bryan D. Choi, William T. Curry
ONC201: a new treatment option being tested clinically for recurrent glioblastoma
Marie D. Ralff, Amriti R. Lulla, Jessica Wagner, Wafik S. El-Deiry
When better still might not be good enough
Waldemar Debinski
Androgen receptor antagonism and impact on inhibitors of androgen synthesis in prostate cancer therapy
Vincent C. O. Njar
Co-inhibitory receptor programmed cell death protein 1 targets co-stimulatory CD28
Leonardo Chicaybam, Prasad S. Adusumilli
Exosome mediated phenotypic changes in lung cancer pathophysiology
Yoshihisa Shimada, John D. Minna
Signatures of field cancerization: a step towards earlier detection of esophageal adenocarcinoma
Aaron D. DeWard, Rebecca J. Critchley-Thorne
From tumorigenesis to microenvironment and immunoregulation: the many faces of focal adhesion kinase and challenges associated with targeting this elusive protein
Felicia L. Lenzo, William G. Cance
New incriminating evidence against IGF2
Wen Ding, Lina A. Shehadeh
Targeting cancer with tumor-specific therapeutic strategies—metabolic reprogramming beyond the Warburg effect
Paul Grippo, Ajay V. Maker
Branched chain amino acid metabolism and cancer: the importance of keeping things in context
Elizabeth M. Selwan, Aimee L. Edinger
RIPK1-TRAF2 interplay on the TNF/NF-κB signaling, cell death, and cancer development in the liver
Satomi Yamamoto, Tomoo Iwakuma
Genome-based modeling for adjusting radiotherapy dose (GARD)-a significant step toward the future of personalized radiation therapy
Michael J. Baine, Chi Lin
Rogue one: another faction of the Wnt empire implicated in assisting GBM progression
Riasat Ahsan, Shivani Baisiwala, Atique U. Ahmed
Normalizing tumoral vessels to treat cancer: an out-of-the-box strategy involving TIE2 pathway
Juan Fueyo, Mohammad B. Hossain, Teresa Nguyen, Candelaria Gomez-Manzano
Exploring gold nanoparticle interactions with proteins and the tumor microenvironment in biological systems
Li Tian, Ashley Chang, Marites P. Melancon
IL-6, cancer and cachexia: metabolic dysfunction creates the perfect storm
James P. White
Low-frequency ultrasound may improve drug penetration in colonic mucosa
Qiubing Chen, Bo Xiao, Didier Merlin
Dividing and conquering the variation among variants in EML4-ALK lung cancer
Trever G. Bivona
Unlocking the epigenetic code of T cell exhaustion
Jiazhu Wu, Huidong Shi
KDM1 links nuclear GSK3β to epigenetic alterations
Weijie Guo, Binhua P. Zhou
Moving the mountain in advanced non-small-cell lung cancer: evolving immunotherapies for a dire disease
Deepa Rangachari, Daniel B. Costa
Taming immune suppressor: application of myeloid-derived suppressor cells in anti-cancer gene therapy
Bhagelu R. Achyut, Ali S. Arbab
Neuroendocrine differentiation in prostate cancer: key epigenetic players
Karishma Gupta, Sanjay Gupta
PD-L1 is a diverse molecule regulating both tumor-intrinsic signaling and adaptive immunosuppression
Kim A. Brogden, Shireen Vali, Taher Abbasi
Mesenchymal stromal cells and interferon α (IFNα) in cancer immunotherapy
Diana Saleiro, Sara G. Radecki, Leonidas C. Platanias
The potential role of curcumin in prostate cancer: the importance of optimizing pharmacokinetics in clinical studies
Keith T. Schmidt, William D. Figg
Information-dense analysis for information-dense understanding
Nikola A. Ivica, Mandeep Kaur, Guangan Hu, Jianzhu Chen
The “liquid biopsy” in non-small cell lung cancer—not quite ready for prime time use
Angel Qin, Nithya Ramnath
Immune infiltration, glioma stratification, and therapeutic implications
Manny D. Bacolod, Sarmistha Talukdar, Luni Emdad, Swadesh K. Das, Devanand Sarkar, Xiang-Yang Wang, Francis Barany, Paul B. Fisher
Balancing redox stress: anchorage-independent growth requires reductive carboxylation
Clint.A Stalnecker, Ahmad.A Cluntun, Richard.A Cerione
Myeloid leukemia switch as immune escape from CD19 chimeric antigen receptor (CAR) therapy
Fabiana Perna, Michel Sadelain
Harnessing protein kinase A activation to induce mesenchymal-epithelial programs to eliminate chemoresistant, tumor-initiating breast cancer cells
Alex J. Gooding, William P. Schiemann
Actionable intelligence provided by pancreatic cancer genomic landscape: are targets for curative therapy on the map?
Nathan A. Berger
Microtubule targeting agents in glioma
Anda-Alexandra Calinescu, Maria G. Castro
Moving molecular subtypes to the clinic in gastric cancer
Joseph Chao, Jeeyun Lee, Samuel J. Klempner
Intraoperative subtyping of lung adenocarcinoma: an unmet need
Nurlan Aliyev, Yusuke Takahashi, Shaohua Lu, Marissa Mayor, Prasad S. Adusumilli
Emerging roles of FGF signaling in hepatocellular carcinoma
Nana Zheng, Wenyi Wei, Zhiwei Wang
Tregs, Helios and tumor immunity: the sun has not yet risen
Angela M. Thornton, Ethan M. Shevach
Immune checkpoint regulator: a new assignment proposed for the classic adhesion molecule P-selectin glycoprotein ligand-1
Jiaxuan Chen, Carolyn A. Haller, Elliot L. Chaikof
Sarcomatoid renal cell carcinoma: genomic insights from sequencing of matched sarcomatous and carcinomatous components
Brandon J. Manley, James J. Hsieh
Multimodal action of ONECUT2 in driving neuroendocrine prostate cancer
Salma Kaochar, Nicholas Mitsiades

Commentary

Molecular heterogeneity of localized prostate cancer: more different than alike
Jeffrey J. Tosoian, Emmanuel S. Antonarakis
A crowded, but still varied, space: brigatinib in anaplastic lymphoma kinase-rearranged non-small cell lung cancer
Sawsan Rashdan, David E. Gerber
MOAP-1, UBR5 and cisplatin resistance in ovarian cancer
Scott T. Eblen, Amber Bradley
Exportin 1/chromosome region maintenance 1 as a therapeutic target for lung cancer
Weimin Gao
The role of tumor-derived exosomes in epithelial mesenchymal transition (EMT)
Theresa L. Whiteside
[18F]-choline PET/CT as an imaging biomarker for primary liver cancers
Zhenghong Lee
Empiric H. pylori therapy—10-day concomitant, bismuth quadruple or 14-day triple therapy: none is best
Yoshio Yamaoka, David Y. Graham
JAK3-mediated phosphorylation of EZH2: a novel mechanism of non-canonical EZH2 activation and oncogenic function
Theodoros Karantanos, Vassiliki A. Boussiotis
Cisplatin, etoposide, and irinotecan for relapsed small-cell lung cancer
Angel Qin, Gregory P. Kalemkerian
Helicobacter pylori vacuolating cytotoxin and gastric cancer risk: reconsidered
Muhammad Miftahussurur, Yoshio Yamaoka, David Y. Graham
Colonic crypts are natural gatekeepers of microbial metabolites to protect stem cells
Praveen Kumar Vemula, Venkatakrishna Rao Jala
Helios—controller of Treg stability and function
Claire Chougnet, David Hildeman
Directing abiraterone metabolism: balancing the scales between clinical relevance and experimental observation
Jon K. Obst, Marianne D. Sadar
Novel insights into the oncogenic function of the SMYD3 lysine methyltransferase
Pawel K. Mazur, Or Gozani, Julien Sage, Nicolas Reynoird
Fat lure: adipocytes attract cancer cells out of the prostate
Alexandra M. Blee, Haojie Huang
Impact of genomic heterogeneity associated with acquired anti-EGFR resistance in colorectal cancers
Guoli Chen, Ming-Tseh Lin

Perspective

Circular RNAs and competing endogenous RNA (ceRNA) networks
Apratim Mitra, Karl Pfeifer, Ki-Sun Park
The STAMPEDE trial: paradigm-changing data through innovative trial design
Bradley C. Carthon, Emmanuel S. Antonarakis
Regulation of chemo-sensitivity in ovarian cancer via a stroma dependent glutathione pathway
Derek B. Oien, Jeremy Chien, Nikki Cheng
Feed your gut with caution!
Vishal Singh, Beng San Yeoh, Matam Vijay-Kumar
Precision oncology: identifying predictive biomarkers for the treatment of metastatic renal cell carcinoma
Parth K. Modi, Nicholas J. Farber, Eric A. Singer

Letter to the Editors

Multiscale modeling of glioblastoma
Huaming Yan, Mónica Romero-López, Lesly I. Benitez, Kaijun Di, Hermann B. Frieboes, Christopher C. W. Hughes, Daniela A. Bota, John S. Lowengrub

Research Highlights

A balancing act for breast cancer? Everolimus for hormone receptor positive patients
Stephanie B Wheeler, Katherine Reeder-Hayes, Anne-Marie Meyer

Review Articles

New developments in treatment planning and verification of particle beam therapy
Reinhard W. Schulte, Andrew J. Wroe
Externally modulated theranostic nanoparticles
Cordula Urban, Alexander S. Urban, Heather Charron, Amit Joshi
Intestinal stem cell injury and protection during cancer therapy
Jian Yu
Cancer stem cells in glioma: challenges and opportunities
Jialiang Wang, Yufang Ma, Michael K. Cooper
Tumor microenvironment and nanotherapeutics
Meenakshi Upreti, Amar Jyoti, Pallavi Sethi
Hematopoietic stem cell senescence and cancer therapy-induced long-term bone marrow injury
Lijian Shao, Yingying Wang, Jianhui Chang, Yi Luo, Aimin Meng, Daohong Zhou
Role of p53 in regulating tissue response to radiation by mechanisms independent of apoptosis
Chang-Lung Lee, Jordan M. Blum, David G. Kirsch
DNA ligases as therapeutic targets
Alan E. Tomkinson, Timothy R.L. Howes, Nathaniel E. Wiest
DNA damage tolerance: a double-edged sword guarding the genome
Gargi Ghosal, Junjie Chen
DNA double strand break repair via non-homologous end-joining
Anthony J. Davis, David J. Chen
DNA crosslinking damage and cancer - a tale of friend and foe
Yaling Huang, Lei Li
Convergence of nanotechnology with radiation therapy—insights and implications for clinical translation
Dev Kumar Chatterjee, Tatiana Wolfe, Jihyoun Lee, Aaron P Brown, Pankaj Kumar Singh, Shanta Raj Bhattarai, Parmeswaran Diagaradjane, Sunil Krishnan
MDM2 and MDMX: alone and together in regulation of p53
Miriam Shadfan, Vanessa Lopez-Pajares, Zhi-Min Yuan
Sensitization of tumor cells to cancer therapy by molecularly targeted inhibition of the inhibitor of nuclear factor κB kinase
Lijian Shao, Lixian Wu, Daohong Zhou
Role of DNA-dependent protein kinase catalytic subunit in cancer development and treatment
Feng-Ming Hsu, Shichuan Zhang, Benjamin P.C. Chen
SIRT2 is a tumor suppressor that connects aging, acetylome, cell cycle signaling, and carcinogenesis
Seong-Hoon Park, Yuming Zhu, Ozkan Ozden, Hyun-Seok Kim, Haiyan Jiang, Chu-Xia Deng, David Gius, Athanassios Vassilopoulos
Normal tissue protection for improving radiotherapy: where are the Gaps?
Pataje G.S. Prasanna, Helen B. Stone, Rosemary S. Wong, Jacek Capala, Eric J. Bernhard, Bhadrasain Vikram, C. N. Coleman
Improving chemoradiotherapy with nanoparticle therapeutics
Michael Joseph Eblan, Andrew Zhuang Wang
Gold nanoparticles in radiation research: potential applications for imaging and radiosensitization
Jay F. Dorsey, Lova Sun, Daniel Y. Joh, Alon Witztum, Ajlan Al Zaki, Gary D. Kao, Michelle Alonso-Basanta, Stephen Avery, Andrew Tsourkas, Stephen M. Hahn
Molecular mechanisms involved in tumor repopulation after radiotherapy
Wooi-Loon Ng, Qian Huang, Xinjian Liu, Mary Zimmerman, Fang Li, Chuan-Yuan Li
Efficacy of combination treatment modalities for intermediate and advanced hepatocellular carcinoma: intra-arterial therapies, sorafenib and novel small molecules
Julio A. Gutierrez, Robert G. Gish

Original Articles

Third generation gold nanoplatform optimized for radiation therapy
Rajiv Kumar, Houari Korideck, Wilfred Ngwa, Ross I. Berbeco, G. Mike Makrigiorgos, Srinivas Sridhar
Utilizing signature-score to identify oncogenic pathways of cholangiocarcinoma
Tzu-Hung Hsiao, Hung-I Harry Chen, Jo-Yang Lu, Pei-Ying Lin, Charles Keller, Sarah Comerford, Gail E. Tomlinson, Yidong Chen

Below are the latest Translational Cancer Research articles published online ahead of print publication.