Vol 6, No 2 (April 28, 2017): Translational Cancer Research

Original Article

Three-year outcomes of 324 prostate carcinoma patients treated with combination high-dose-rate brachytherapy and intensity modulated radiation therapy
Jekwon Yeh, Brandon Lehrich, Albert Mesa, Carolyn Tran, Lucy Barnes, Christopher Long, Jeffrey Yoshida, Robert Torrey, Michael Gazzaniga, Shlomi Albert, Alan Weinberg, Weinberg Alavi, Ruben Baghdassarian, Stuart Chalfin, John Ravera, Kenneth Tokita
Association between APC promoter methylation and clinicopathological features of patients with hepatocellular carcinoma: a meta-analysis with PRISMA guideline
Yaqiong Zhang, Bo Li, Qianqian Sun, Xiaoyu Wu, Qi Chen, Zhaoyun Li, Jinggang Mo
Expression and clinical significance of threonine and tyrosine protein kinase (TTK) in osteosarcoma
Zhe Dong, Ke Sun, Yanjun Luan, Yun Chen, Wei Wang, Dongqian Liu, Chao Cheng, Fujun Xiong, Yong Xi
Peroxiredoxin-4 as a potential biomarker of early gastric cancer screened by Cell-SELEX
Pan Xu, Mingyang Shao, Ruhan Jia, Wenhui Li, Zhenya Du, Yuewu Han
DKK4 is important in Snail1-induced chemoresistance to fluorouracilin colorectal cancer
Wenbin Shen, Long Cui, Wei Chen
Clinicopathological features and prognosis of younger patients with gastric carcinoma
Fa-Xiang Dai, Jie-Jie Jin, Wei Wang, Sheng-Jia Yu, Zi-Wen Long, Hong Cai, Xiao-Wen Liu, Ye Zhou, Qiong-Zhu Dong, Ya-Nong Wang, Hua Huang
Serum tumor markers predict cancer-related venous thromboembolism in gastric cancer
Yan Yang, Yang Yang, Jie Shen, Jie Xia, Lixia Yu, Hanqing Qian, Jia Wei, Juan Du, Baorui Liu
Molecular characterization of short-term primary cultures and comparison with corresponding tumor tissue of Brazilian glioblastoma patients
Adriana Cruvinel-Carloni, Renato SilvaOliveira, Raul Torrieri, Lucas Tadeu Bidinotto, Gustavo Noriz Berardinelli, Viviane Aline Oliveira-Silva, Carlos Afonso Clara, Gisele Caravina de Almeida, Olga Martinho, Jeremy Andrew Squire, Rui Manuel Reis
Neoadjuvant chemoradiotherapy versus chemotherapy and surgery for patients with locally advanced esophageal squamous cell carcinoma
Daxuan Hao, Xue Li, Yuanyuan Yang, Yougai Zhang, Xiaoyuan Wu, Yongshun Chen, Jianhua Wang
Effect of fasting therapy in chemotherapy-protection and tumorsuppression: a systematic review
Lei Sun, Yong-Jiang Li, Xi Yang, Ling Gao, Cheng Yi
The role of HER2 overexpression in Middle Eastern papillary thyroid cancer
Abdul K. Siraj, Shaham Beg, Zeenath Jehan, Sarita Prabhakaran, Saif S. Al-Sobhi, Mohammed Al-Dawish, Abdulrahman Al-Nuaim, Fouad Al-Dayel, Guido Sauter, Khawla S. Al-Kuraya
Survival benefit of neoadjuvant radiation therapy in patients with carcinoma of gastroesophageal junction and distal esophagus? A population-based study
Xiao-Lin Ge, Shu Liu, Hong-Cheng Zhu, Sohail Ahmed, Xi Yang, Ya-Qi Song, Qing Guo, Min Yang, Xin-Chen Sun
Plasma thioredoxin reductase activity, a diagnostic biomarker, is up-regulated in resectable non-small cell lung cancers
Ming Zhou, Weiwei Ma, Yongchang Zhang, Wenxiang Wang, Gaoming Xiao, Suofu Ye, Xue Chen, Huihui Zeng, Nong Yang
Association between breast cancer and thyroid cancer: a descriptive study
Fang Yu, Jinhua Ma, Kun Huo, Peifeng Li
The downregulation of NCRUPAR is associated with the clinical characteristics of hepatocellular carcinoma
Lufei Zhang, Yuan Zhang, Tianyu He, Yang Kong, Xinyi Zhao, Yu Huang, Haiyang Xie, Lin Zhou, Shusen Zheng, Weilin Wang
MET overexpression coexisting with epidermal growth factor receptor mutation influence clinical efficacy of EGFR-tyrosine kinase inhibitors in lung adenocarcinoma patients
Lihong Ma, Zhengbo Song, Yong Song, Yiping Zhang
Initial experience of intraoperative radiotherapy as tumour bed boost after neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients
Saskia Spaich, Benjamin Tuschy, Elena Sperk, Frederik Wenz, Marc Sütterlin
A novel functional indel polymorphism within long non-coding RNAs growth arrest specific 5 conferred risk for cervical squamous cell carcinoma in Chinese Han populations
Zhansheng Zhu, Lanjun Feng, Futian Li, Yuanzhi Xue, Chaoyang Li, Huiping Wang
IL-10 and IL-10RB gene polymorphisms are correlated with hepatitis B-related hepatocellular carcinoma in the Chinese Han population
Jinxue Zhou, Weijia Liao, Yangjing Zhao, Yanhui Chen, Liling Qin, Henghui Zhang, Shuijun Zhang
Incidence patterns for myoepithelial carcinoma: a Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) study
Xiaofei Zhang, Jiyi Hu, Jiade J. Lu, Jing Gao, Xiyin Guan, Lin Kong