Vol 13, No 4 (April 30, 2024): Translational Cancer Research

Original Article

Safety net hospital risk model demonstrates stronger, population-specific applicability in characterizing lung cancer risk
Adriana A. Rodriguez Alvarez, Benjamin Crosby, Sarah Singh, Janice Weinberg, Nicole Byrne, Aniket Vazirani, Kei Suzuki
RBM39 is a potential prognostic biomarker with functional significance in hepatocellular carcinoma
Fangfang Cui, Wenling Wang, Chunbo Zhuang, Dezhi He, Pei Wang
An innovative prognostic auxiliary for colon adenocarcinoma based on zinc finger protein genes
Fan Xu, Jiahui Sun, Xinyue Gu, Qingxin Zhou
Comprehensive pan-cancer analysis: essential role of ABCB family genes in cancer
Hui-Ni Xiao, Zi-Yue Zhao, Jin-Ping Li, Ao-Yu Li
Nomogram model for predicting cancer-specific mortality in patients with early-onset colorectal cancer: a competing risk analysis insight from the SEER database and an external validation cohort
Xinao Fu, Yang Chen, Zongqi Fan, Weisi Wang, Ziying Wang, Haoting Yin, Jushang Li, Shigang Guo
Exploring the causal relationship between omega-3 and omega-6 fatty acids and kidney cancer: a Mendelian randomization study
Weifeng Liu, Yufei Wang, Yibin Zhou
CTBP2 contributes to cisplatin resistance in lung adenocarcinoma by inhibiting generation of reactive oxygen species
Mingqun Wang, Linshan Shi, Shiming Fan, Chunsheng Hu
Identification of immune-related prognostic biomarkers in triple-negative breast cancer
Xiao-Qing Song, Zhi-Ming Shao
Development and validation of a prognostic prediction model for cervical cancer patients treated with radical radiotherapy: a study based on TCGA database
Jun-Yan He, Zhi-Min Li, Ya-Ting Chen, Bi-Huan Zhao, Chang Yu
Identification of key molecules in the formation of portal vein tumor thrombus in hepatocellular carcinoma based on single cell transcriptomics and in vitro experiments
Man Zhang, Chenglei Su, Xiaoyu Liu, Shuqun Hu, Xianliang Yan
Identification of risk factors of EGFR-TKIs primary resistance in lung adenocarcinoma patients and construction of a risk predictive model: a case-control study
Hong Zhang, Chenlin Cao, Hua Xiong
Association between human epidermal growth factor receptor 2 status, namely low and zero expression, and prognosis in hormone receptor-positive breast cancer: a single-center retrospective study
Yuki Hara, Hiroshi Yano, Yuka Ishida, Keisuke Iwasaki, Rin Yamaguchi
DNMT3A promotes glioma growth and malignancy via TNF-α/NF-κB signaling pathway
Xiaoyan Su, Junzhe Liu, Zewei Tu, Qiankun Ji, Jingying Li, Fanrong Liu
Radiofrequency ablation versus microwave ablation for hepatocellular carcinoma with cirrhosis: a propensity score analysis
Yiqi Xiong, Yonghong Zhang, Caixia Hu
Clinical and economic outcomes associated with lymph node examination status in early-stage non-small cell lung cancer: a real-world US study using the SEER-Medicare linked database
Jay M. Lee, Tu My To, Shu Wang, Chia-Wei Lin, Ann Johnson, Craig S. Meyer, Janet S. Lee
A novel anoikis-related gene signature can predict the prognosis of hepatocarcinoma patients
Xiaohan Yu, Bo Feng, Jinge Wu, Meng Li
E2F-mediated POLA2 upregulation is correlated with macrophage infiltration and poor prognosis in hepatocellular carcinoma
Yao Teng, Ran Liu
Anoikis-related gene signatures predict prognosis of lung adenocarcinoma patients and reveal immune infiltration
Zhikang Liu, Min Zhang, Xiong Cao, Minjie Ma, Biao Han
An E7-retinoblastoma protein pathway mechanism may account for the higher carcinogenic ability of HPV16 over HPV58 in cervical cancer
Jian Zou, Yang Li, Tingting Chen, Changkun Zhu
Prognostic significance of alterations in fibrinogen level and fibrinogen-to-lymphocyte ratio after radiotherapy on survival outcomes in glioblastoma
Rong Huang, Xiaoxu Lu, Xueming Sun, Hui Wu
Construction of a gene signature associated with anoikis to evaluate the prognosis and immune infiltration in patients with colorectal cancer
Hang Wen, Xixian Ni, Sicheng Qian, Sammad Abdul, Hang Lv, Yitao Chen
Synchronous papillary and follicular thyroid carcinomas: the first retrospective cohort study and literature review
Wei-Dong Ye, Li-Cheng Tan, Yulia Andreevna Veryaskina, Pei-Zhen Han, Peng-Cheng Yu, Xiao Shi, Wan-Lin Liu, Zhen-Tian Kai, Rui-Jue Lin, Li-Sha Huang, Arseny Semenov, Igor Fyodorovich Zhimulev, Qing-Hai Ji, Ning Qu, Sergei Evgenievich Titov, Yu-Long Wang
Pan-cancer prognostic model and immune microenvironment analysis of natural killer cell-related genes
Caihong Li, Yuxin Huang, Xiaojuan Yi, Youpan Tang, Riki Okita, Jun He
Contribution of sphingomyelin phosphodiesterase acid-like 3B to the proliferation, migration, and invasion of ovarian cancer cells
Baozhi Song, Yu Jiang, Ying Lin, Jiahua Liu, Yatao Jiang
The application of computer-aided diagnosis in Breast Imaging Reporting and Data System ultrasound training for residents—a randomized controlled study
Shuyi Lyu, Meiwu Zhang, Baisong Zhang, Libo Gao, Liu Yang, Susanna Guerrini, Eugene Ong, Yan Zhang

Case Report: iMDT Corner

Tracheobronchopathia osteochondroplastica concurrent with peripheral lung cancer: a case report and perioperative considerations
Yong Feng, Linlin Wang, Renxiang Jia, Xiangchao Zhang, Xiaohan Wang, Yana Yuan, Hong Yang, Liwei Xie, Na Li, Xiaoge Wang, Benoit Jacques Bibas, Hojoong Kim, Johannes Schweipert, Yi Ren